Irlab

Nové logo a web dodaly tvář jednomu z pracovišť AV ČR.

Interdisciplinární výzkumná laboratoř pro bioetiku (IRLaB) je součástí Katedry současné kontinentální filozofie na Filozofickém ústavu Akademie věd ČR. Pracoviště se zaměřením na etiku biologického a lékařského výzkumu a lékařské praxe potřebovalo odprezentovat své aktivity a odborný tým.

Stav před a po

VÝCHOZÍ STAV

  • Klient neměl na začátku projektu mimo textů nic, na co bychom mohli navázat.
  • Chybějící vizuální identita
  • Pouze představa o logu a barevnosti (vícebarevný design)
  • Připravené texty a fotky
  • Minimální zkušenosti s tvorbou webu

NAŠE ŘEŠENÍ

  • Rozpracovali jsme klientovy představy a vymysleli celkovou identitu laboratoře.
  • Navrhli a doporučili jsme barevnost (modrá a černá) a font (Raleway)
  • Vytvořili jsme logo a webdesign nové online prezentace
  • Dodali jsme web, který si klient může spravovat sám

NAŠE ŘEŠENÍ
olive

Dodané služby

Prezentační weby: Od několika stránek po řešení pro korporace

Grafické práce: Webdesign, logo a CI, tiskoviny, časopisy, knihy a výstavy

olive

Líbí se vám tento web?

Vyzkoušet zdarma