Logos

Widget Logos je prvek, který slouží k zobrazení obsahu ve formě obrázku s textovým popisem. Umožňuje návštěvníkům lépe porozumět obsahu a poskytuje atraktivní prezentaci informací na stránce. Detailní popis o využití widgetu najdete zde.umožňuje zobrazení log na stránce. Tento widget můžeme . Logos může být odkazem na domovskou stránku, sloužit k přepínání mezi jazykovými verzemi webu nebo k propojení s dalšími webovými stránkami.   

Náhled widgetu      Dokumentace